Karta

Karta2023-06-12T16:09:50+02:00

7 orkidélokaler

På Googlekartan nedan ser du 7 orkidélokaler, alla markerade med en blå droppe.
Klicka på en blå droppe för att identifiera lokalen och läsa mer om platsen och blommorna.
Beskrivningarna finns också i text under kartan.

Orkidélokal 1. Svackan vid Panget

En fuktig örtrik svacka direkt väster om Tofta Strandpensionat.
Strax utanför staketet vid strandpensionatet finns en fuktig örtrik svacka med bland annat inslag av kustarun och majviva. Efter röjningarna 2015 är här mer öppet och orkidéer som kärrknipprot och enstaka purpurknipprot finns här. Har du tur hittar du också brudsporre på lokalen.

Orkidélokal 2. Vägen mot havet

Dyner och dynsvackor vid asfalterade gångvägen mot havet väster om Tofta Strandpensionat.
Alldeles intill gångvägen mot havet, under en tall på norra sidan av gångvägen, växer enstaka exemplar av röd skogslilja. Ett stenkast mot nordväst finns en större fuktig svacka med en hel del kärrknipprot. Strax nordost om fuktsvackan växer också enstaka exemplar av såväl vit skogslilja som röd skogslilja. Där bäcken rinner ut från naturreservatet Smågårde naturskog växer på skuggigare platser bland annat grönvit nattviol, tvåblad och nästrot.

Orkidélokal 3. Gläntan i dynskogen

Glänta i den halvöppna dynskogen vid Smidskovägens slut mot havet.
I ett lågparti intill en av stigarna i området växer ett flertal resliga brudsporrar. I omgivningen finns också ett stort antal spridda exemplar av purpurknipprot. Utanför tallarna, i en svacka mitt på strandheden, kan du också hitta kärrknipprot.

Orkidélokal 4. Sandgropen utanför Släktäktsvägen

Sandgropen i strandheden närmast stigen från Släktäktsvägens parkering.
I norra kanten på den största sandgropen närmast stigen från Släktäktsvägens parkering växer ett ymnigt bestånd av purpurknipprot. Ett stenkast västerut, mitt i en liten och djup svacka, kan man ha turen att se enstaka exemplar av den ovanligare orkidén kal knipprot. Men var försiktig – den är grön och oansenlig och trampas lätt ned där den växer i ett hav av lika grön fräken.

Orkidélokal 5. Sandgropen utanför Snäckmyrsvägen

Sandgropen norr om stigen som leder till havet från Snäckmyrsvägen.
I Snäckmyrsvägen förlängning går en smal badstig mot havet som markeras med tre breda plankor mitt på strandheden. Knappt hundra meter norr om plankorna växer ett större bestånd av purpurknipprot i kanten på en igenväxande sandgrop. Här låg tidigare en av strandens tidigare fortifikationer från Per-Albinlinjen, men den sprängdes och städades bort för några decennier sedan. Den öppna sanden och trampandet verkar gynna purpurknipproten i stort, även om enstaka exemplar kanske tar skada av nedtrampning.

Orkidélokal 6. Slåtterängen vid Gnisvärds bad

Torrängen som sköts med årlig slåtter vid Gnisvärds badplats.
Mitt i det öppna området innanför Gnisvärds badplats och intill de stora stigarna som korsar området finns en lågvuxen örtrik torräng med arter som fältsippa, backtimjan, fältmalört, darrgräs, getväppling, höskallra och vildlin, samt orkidéerna johannesnycklar och salepsrot. Området sköts genom årlig slåtter. Därigenom minskar ytorna med knylhavre, gullusern och pukvete till förmån för torrängsväxterna i allmänhet och orkidéerna i synnerhet. Mest påtagligt är det stora beståndet av johannesnycklar. Stora mängder av salepsrot finns i området och de sprider sig tack vare slåttern. I några små svackor i torrängen växer små bestånd av orkidén honungsblomster.

Orkidélokal 7. Långsträckta sänkorna

Fuktiga sänkor intill torrängen vid Gnisvärds badplats.
Mellan torrängen och sanddynerna ligger några långsträckta friska till fuktiga sänkor. Marken är örtrik med darrgräs, kustarun, strandvial, vildlin och flera orkidéer som honungsblomster, kärrknipprot och ängsnycklar. Särskilt kärrknipproten har stora bestånd här. Med hjälp av slåttern hålls andra högväxta arter i schack, inte minst älggräs och bladvass. Även i sänkorna finns spridda exemplar av salepsrot.

Till toppen