Gustav Hammarhjelm tillbringade alla sina somrar på Gotland, i Tofta. Hans stora intresse för naturen gjorde att han genom åren samlade på sig kunskaper om naturen på Gotland. Mångfalden av orkidéer på Gotland fascinerade honom. Han läste på och åkte runt på ön, med målet att finna alla 40 arter och underarter, för att studera och fotografera dem. Vi tror att han hittade de allra flesta. Med tiden utvecklades ett stort fotointresse och han fotade närbilder av orkidéer, spindlar, insekter och svampar.

Gustav fick idén till en orkidévandring i Tofta – Gnisvärd 2015. Hans plan var att göra en folder med bild, text och koordinater om de orkidéarter som finns i Tofta – Gnisvärd. Foldern skulle vara tillgänglig för alla, t ex på Strandpensionatet där han arbetade sommaren 2015. Arbetet med foldern påbörjades den sommaren, men blev inte klart. I samband med att Gustav flyttade till Tofta 2022 planerade han att färdigställa sin folder om orkidéer, men tyvärr blev det inte så. Gustav gick tragiskt bort i mars 2022.

I samband med LONA-projektet ”Tofta – Gnisvärd – en strand för alla”, som drivs av Strandföreningen Tofta – Gnisvärd kompletterades och färdigställdes Gustavs orkidévandring till denna webbplats och broschyr.

Foto: Gustav Hammarhjelm

Utdrag från min dagbok 2015

25/6 Tofta strand

Promenad via Gnisvard där Salepsrötterna börjar ta sig. Mamma visade mig orkidé som visade sig vara grönvit nattviol, för mig ny art! Denna stod ca 200 meter norr om andra bron man går förbi om man går från Panget till Gnisvärd. Såg även ett exemplar nattviol som förmodligen är hybrid, finns på bild DSC 0701.

Gick vid 17, vid rast på jobbet, en runda lite norrut från Panget och såg kärrknipprot och pyrola. Även en ängsnyckel och tvåblad.

När jag slutat jobbet vid 21 gick jag ner till gula bommen. Några meter framför den mot havet växer en röd skogslilja. De röda skogsliljorna i sluttningen börjar blomma fint, det ar 10 stycken. Kärrknipproten växer på vägen dit där den brukar. Kollade även till den grönvita nattviolen i solnedgången.
Fick idag idén om att göra ett häfte om Tofta strands orkidéer och dela ut till menigheten.

Utdrag från min dagbok 2015

Kärrknipprot
Foto: Gustav Hammarhjelm

Utdrag från min dagbok 2015

22/6 Åsbergska hagen + Kronholmen

Var i kärren vid Åsbergska hagen för att leta gulyxne. Ingen lycka på den fronten men väl några sumpnycklar, dock nykläckta.

Var mellan 17 och 1930 i naturreservatet Kronholmen för att leta honungsblomster.

Gick in vid skylten längs vägen in mot golfbanan och gick norrut. Hittade honungsblomster i mittersta delen av norra randen till reservatet. Rörde mig längs randen österut. Små klungor av honungsblomster  överallt, totalt flera hundra. De flesta fortfarande små och mycket svårupptäckta, man fick passa var man satte fötterna. Var mycket käringtand och även ängsnycklar.

På stenformation på vägen tillbaks vilade en snok i solen.

Utdrag från min dagbok 2015

Honungsblomster Foto: Björn Risinger

Utdrag från min dagbok 2015

18/6 Gnisvärd + stranden

Ljusblå/grå akleja sågs på vägen till Gnisvard. Johannesnycklarna på upphallningen. Skallror ¨ + pukvete vid Gnisvard. Såg även hundtunga. Hundratal salepsrot, de flesta annu inte i blom. Några ängsnycklar vid Gnisvärd.

Vid Smågårde naturskog börjar purpurknipproten resa sig och röd skogslilja blomma. I smågårde naturskog ett ex nattviol, några halvt utblommade nastrot, blad av skogsknipprot samt en massa tvåblad.

Utdrag från min dagbok 2015

Purpurknipprot
Foto: Gustav Hammarhjelm

Utdrag från min dagbok 2015

6/6 Tofta Strand

I Smågårde naturskog på vägen ner såg jag ett tiotal nästrot, några tvåblad, samt enstaka blommor av harsyra. Skogstry blommade allestädes med gula kaprifolblomster. När stranden tog vid såg man att bladen av purpurknipprot har börjat poppa upp överallt. Blad av röd skogslilja observerades på de två kända platserna. I det våta området i stora gropen,där vi hjälpte sopherren att plocka skräp sommaren 2014, observerades ett ex tätört samt 5 ex ängsnycklar.

I grop ett hundratal meter norr om bron över ån blommade ett tiotal ex johannesnycklar. Där man brukar kunna skåda kärrknipprot syntes ännu inga tecken, blir jävligt förbannad om ingreppen på stranden jagat bort dem. Ska bli intressant att se vad som händer…

Utdrag från min dagbok 2015

Ängsnycklar
Foto: Gustav Hammarhjelm