Om Strandföreningen Tofta – Gnisvärd

Föreningen drivs helt utan vinstintressen och vårt arbete syftar till att främja ett långsiktigt hållbart nyttjande av strandområdet mellan Gnisvärd och Tofta bad genom att tillsammans;

  • se till att strandheden och dynerna mellan Gnisvärd och Tofta bad hålls öppna och behåller sina höga botaniska värden, samtidigt som de är tillgängliga för allmänhetens bad- och friluftsliv

  • skapa intresse för och öka kunskapen om Gnisvärds och Tofta strands natur- och kulturmiljöer och om hur området har använts historiskt.
  • genom restaurering och återkommande skötsel gynna både typiska och sällsynta insekter, fåglar, växter och svampar.
  • vara ett forum för samverkan och diskussion om utveckling av friluftsliv och besöksnäring i området i samklang med områdets värden.

En välskött strand är inte en självklarhet. Stöd gärna vårt arbete!
Swish: 123 226 7268. Bankgiro: 871-8587.