Årsmöte

Årsmöte 2020

Den 13 juli hölls Årsmötet vid Strandpensionatet.

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 Strandföreningen