Aktiviteter

Varje år planerar och genomför strandföreningen flera aktiviteter för att främja området i enlighet med skötselplanen, så som skräpplockning, slåtterdagar, röjardagar med mera. På Facebooksidan annonserar vi kommande aktiviteter där du gärna får vara med och deltaga.

Genomförda aktiviteter 2022

Röjardag 17 juli

Röjning av ungtallar och lövsly i anslutning till bäcken som rinner ut mot stranden vid Gnisvärds badplats.

Slåtterdag 31 juli

Slagning och räfsning innanför Gnisvärds badplats för att gynna både fältsippor och orkidéer.

Övrigt

Strandrensning
Uppsättning av 15 livbojar