Aktiviteter

Varje år planerar och genomför strandföreningen flera aktiviteter för att främja området i enlighet med skötselplanen, så som skräpplockning, slåtterdagar, röjardagar med mera. På Facebooksidan annonserar vi kommande aktiviteter där du gärna får vara med och deltaga.

Genomförda aktiviteter 2023

Årsmöte 16 juli

Orkidévandring 9 juli

En strövstig med 7 orkidélokaler mellan Tofta och Gnisvärd har vi gjort iordning. Med 7 numrerade pollare, broschyr (gratis och som går att hämta på alla turistföretag) samt en ny webbplats med digital karta: https://www.toftagnisvard.se/gustavs-orkidevandring/
Vi invigde orkidévandringen 9 juli

Röjardag 18 juli

Röjning av ungtallar och lövsly i anslutning till bäcken som rinner ut mot stranden vid Gnisvärds badplats.

Slåtterdag 30 juli

Slagning och räfsning innanför Gnisvärds badplats för att gynna både fältsippor och orkidéer.

Övrigt

Strandrensning