Aktiviteter för 2020

Årets aktiviteter är begränsade på grund av Covid-19. Alla aktiviteter sker utomhus. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende Covid-19. Deltagare håller avstånd från varandra.

Genomförda:
Strandstädardag 23 maj
Årsmöte 13 juli
Röjardag 18 juli
Slåtterdag 2 augusti