Stöd strandföreningen

Föreningen Gnisvärd och Tofta strand är ett forum för samverkan mellan företag och samfälligheter och strandägare av Tofta Strand. Dessa utgör föreningens medlemmar och sköter strandområdet med gemensamma krafter.

Hej Strandvänner!

Du som läser det här har förmodligen redan swishat 200 kr som stöd till föreningen någon gång (eller flera gånger) under de senaste åren. Tack för ert mycket viktiga stöd till att sköta om vår älskade strand! För att underlätta kommunikation, men också göra det lättare att bli stödmedlem så håller vi nu på att införa ett medlemsregister. Genom det kommer vi kunna skicka ut viktig och nyttig information om föreningens arbete. Ni bör tillhöra en av följande två kategorier: ni som har skickat ett stöd under 2017-2022, eller ni som också har skickat ett stöd under 2023.

Ni som stött föreningen tidigare men ännu inte hunnit göra det under 2023 följer denna länk:
Medlemsregistrering och medlemsavgift

Ni som redan swishat stöd i år (och inte vill stötta med ytterligare 200 kr) följer denna länk för att registrera er som stödmedlem:
Endast medlemsregistrering

Det finns ett tredje alternativ om ni vill stödja arbetet ytterligare med en större gåva:
Ge ett bidrag

Som många av er säkert noterat så har det varit enormt mycket släke i år vilket har varit kostsamt att forsla bort. Därför är allt stöd extra välkommet just i år!

Vi hoppas att ni alla njuter av våra fantastiska strand!!
Somriga hälsninga från Strandföreningen Tofta-Gnisvärd

Köpvillkor för medlemsskap:

FÖRENINGEN GNISVÄRD OCH TOFTA STRAND
802492-7959
Postadress:
Föreningen Gnisvärd & Tofta Strand
Bjurbäck 11
565 92
MULLSJÖ

Ångerrätt
Din ångerrätt gäller under 14 dagar. När du kontaktar oss måste det tydligt framgå att du ångrar dig. Ångerrätten börjar löpa från den dagen du betalade för ditt medlemskap. Om du utnyttjar din ångerrätt inom dessa 14 dagar så har du rätt att få tillbaka hela din medlemsavgift. Efter att ångerrätten har löpt ut kan du säga upp ditt medlemskap men utan återbetalning av medlemsavgiften.

Betalning
Du som privatperson/företag eller förening kan betala ditt stödmedlemsskap med kort, swish, eller faktura.

Återbetalning
Ifall du utnyttjar din ångerrätt ska vi betala tillbaka din medlemsavgift inom 30 dagar från att vi mottog meddelandet om att du ångrat dig.

Priser
Alla priser är angivna inklusive moms i svenska kronor (SEK)

Överbetalning av medlemsavgift eller dubbel betalning av medlemsavgiftsfaktura
Om du betalar in ett högre belopp än det på fakturan eller om du betalar in din medlemsfaktura två gånger, bokförs det beloppet som gåva.

Tillsammans sköter vi stranden!